Sprekers

Martie Slooter
Martie Slooter is consultant, trainer en coach in het onderwijs. In haar werk ligt de focus op het primaire proces in de klas, en dan met name de interactie tussen leraar en leerlingen. Ze begeleidt leraren(teams) bij het verbeteren van deze interactie, zodat zij effectiever lesgeven. Ze maakt hen bewust van de invloed van hun gedrag en de rol die kennis, vaardigheden en overtuigingen spelen.

Martie begeleidt daarnaast scholen bij de implementatie van onderwijskundige beleidsvoornemens, bijvoorbeeld op (zeer) zwakke, maar ook op excellente scholen. In deze trajecten werkt ze met managementteams, leraren(teams) en leerlingen.

Martie schreef eerder De vijf rollen van de leraar en Het geheim van een goede coach.

Keynote: De zes rollen van de leraar

 


Inge Verstraete
Van 2005 tot 2011 was Inge Verstraete als autismespecialist verbonden aan het Steunpunt Autisme Noord-Holland en werkzaam voor het Regionaal Expertise Centrum waar zij trainingen en presentaties verzorgde. Tevens is ze als docent verbonden geweest aan de Masteropleiding SEN van de Hogeschool Utrecht. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring in het voortgezet (speciaal) onderwijs als docent, intern begeleider, trainer, docentencoach en autismespecialist. Naast haar werkzaamheden voor edu-support is zij consulent passend onderwijs voor het samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland. Inge is (co-)auteur van Handboek Leren Leren en Mentorlessen.

Workshop (ronde 1 en 2)
Studievaardig de middelbare school door


Camiel van der Schoor
Camiel van der Schoor heeft veel ervaring opgedaan in de jeugdhulpverlening, door het coachen van zowel kinderen en ouders individueel als het hele gezin, door gezinnen te begeleiden in crisissituaties. Ze is verbonden aan Jonger en verzorgt trainingen en workshops voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Camiel is mede-bedenker van MediJA Praat.

 

Workshop (ronde 2)
MediJA Praat – Mediawijsheid voor docenten


Michel van Ast
Michel van Ast, van oorsprong docent wiskunde, heeft zijn hele werkzame leven in en om het onderwijs gewerkt. Hij is verbonden aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht. Daar geeft hij nog steeds regelmatig les en begeleidt hij studenten.

Inmiddels is hij al een flinke tijd actief binnen het thema ‘onderwijs en ICT’. Als zelfstandige geeft hij vanuit het netwerk Samenscholen met PIM lezingen en workshops, adviseert en begeleidt hij onderwijsinstellingen en traint en coacht hij docenten die technologie willen inzetten in hun eigen onderwijs. Daarnaast is hij oprichter en voorzitter van The Crowd en schrijft hij regelmatig voor diverse onderwijsbladen en -blogs.

Michel is co-auteur van de boeken Kleppen dicht! en Kleppen open!

Workshop (ronde 1)
Kleppen open! – Actief leren met ICT


Suzanne Agterberg
Suzanne Agterberg heeft 20 jaar ervaring als leerkracht, intern begeleider en autismespecialist in zowel het basis- als (voortgezet) speciaal onderwijs. Haar masterstudie gedragsspecialist (MSEN) sloot zij cum laude af. Met haar onderzoek, dat aan de basis stond van het autismepaspoort dat zij zelf ontwikkelde, won ze in 2014 verschillende prijzen. Suzanne schreef eerder het boek Autisme anders bekijken- omdat geen kind hetzelfde is. Dit boek is de basis voor verschillende lezingen en cursussen die zij geeft in Nederland en België, vanuit haar bureau Spectrumvisie. Binnenkort verschijnt een nieuw boek van haar hand: Vind je eigen weg met jouw autisme.


Workshop 
(ronde 1)
Autisme anders ervaren


Jannet Maréchal
Jannet Maréchal was leraar bewegingsonderwijs en teamleider havo/vwo. Na tien jaar lesgeven en leidinggeven stapte de onderwijskundige over naar APS, waar ze zich onder meer specialiseerde in het OBIT-model. Ze ontwikkelde praktijktheorieën, trainingen en instrumenten op basis van OBIT. Vele docenten volgden haar trainingen havo-didactiek, jongensachtig leren, OBIT in de les en opbrengstgericht mentoraat. In 2016 zette ze haar werkzaamheden voort als zelfstandige in haar bedrijf ATOA (onder meer als onderdeel van het Netwerk Onderwijsadviseurs). Als trainer/coach versterkt Jannet pedagogische en didactische principes die vaak al (onbewust) aanwezig zijn bij leraren en leidinggevenden.

Jannet is co-auteur van het boek Leerlingen AANzetten tot leren.

Workshop (ronde 2)
Leren met diepgang in toetsen en lessen


Annechien van Buurt
Samen met schoolleiders en docenten ontwikkelt Annechien van Buurt aanpakken en activiteiten om meer aandacht te besteden aan talenten, motivatie en zelfvertrouwen van leerlingen. Er ontstaat dan vaak een dubbelslag: docenten gaan op hun beurt nadenken over hun eigen talenten en motivatie, wat hun plezier in het werk vergroot en de school verder versterkt.

Annechien werkt bij Take a Step en is co-auteur van Waarderend leren in het voortgezet onderwijs.


Workshop
(ronde 1)
Waarderende gespreksvoering


Marion Kemeling
Marion Kemeling was docent voortgezet speciaal onderwijs. Na 15 jaar voor de klas te hebben gestaan en inmiddels ook maatschappelijk werker, was de overstap naar jeugdhulpverlening in het voortgezet onderwijs een logische. Daar zag Marion hoeveel er ongewild en onbedoeld misgaat bij het begeleiden van leerlingen én ouders die meer zorg dan gemiddeld nodig hebben. Marion is toen haar praktijk Spoor 7 gestart, met als doel leraren te begeleiden in het omgaan met lastig te hanteren leerlingen.
Inmiddels werkt zij volledig als zelfstandig trainer en coach in VO en MBO en richt zij zich op leraren en onderwijs ondersteunend personeel.
Vanaf 2018 heeft Marion daarnaast een bedrijf waarin ze zich met een collega kortdurende workshops aanbiedt voor leraren en OOP’ers: Buro Schoolwerk.

Workshop (ronde 2)
Samenwerken met je leerling

Direct inschrijven